Chuỗi video giúp cộng đồng có thêm các kiến thức hữu ích để ổn định cuộc sống ở Nhật Bản, như quản lý tài chính, các khoản thuế, nuôi con tại Nhật.

Series được thực hiện với mục đích chia sẻ những kiến thức sống thông minh cho cộng đồng đang sinh sống tại Nhật Bản. Hy vọng mỗi video sẽ là một kinh nghiệm hữu ích, bổ sung vào cuốn sổ tay sống hàng ngày của các bạn.