Có bao giờ bạn ngồi và suy nghĩ, tôi của 10 năm nữa sẽ như thế nào?
Có khi nào bước đi trên đường, và bạn lại tự hỏi, con đường này sẽ dẫn về đâu?
Có khi đang tăng ca làm việc, trong một thoáng bất chợt, một câu hỏi vang lên : Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đang cố gắng vì điều gì?

Ở đâu có câu hỏi – Ở đó có vấn đề – và cũng có lời giải. 
Chỉ có điều, chúng ta chưa tìm thấy đúng công cụ để giải chúng.

Hãy cùng VPJ tìm hiểu về “Design Thinking” cũng như áp dụng phương pháp để tìm Career Path và mục tiêu cho cuộc đời mình nhé.

Career Design - 23/02/2019
Life Design - 01/06/2019
Học Lên Hay Đi Làm - Vol.1: Nhóm Ngành Kỹ Thuật