Career Sharing Events

Chuỗi sự kiện chia sẻ giúp người Việt tại Nhật định hướng và phát triển sự nghiệp . Mục đích cuối cùng là xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh.

VPJ THE DEBATERS
Happy mom conference 2019
VTD2019
Viet Tech Day Tokyo 2019
Viet Tech Day Tokyo 2018
Viet Tech Day Tokyo 2018
Career Sharing Event 2018: Finance – Accounting – Consulting Industry
Career Sharing Event 2018 - IT& Technology Industry ​
Career Sharing Event 2017
Career Sharing Event 2016 ​