Workshop: Career Design Thinking by VPJ

Workshop: Career Design Thinking by VPJ

Vào ngày thứ bảy (23 tháng 2) vừa qua, tại văn phòng của công ty Mercari, đã diễn ra workshop Design Thinking do VPJ tổ chức với sự tham gia của hơn 20 bạn đã đăng kí và làm bài tập ở nhà trước. Diễn giả : Nguyễn Phương Hạnh với kinh nghiệm học tập […]