GIẢI THƯỞNG VÀ CƠ HỘI ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ TẠI CHƯƠNG TRÌNH THÁCH THỨC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM 2022, BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 đang tìm kiếm những giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiềm năng nhất. Đến với chương trình, các cá nhân, doanh nghiệp cung cấp giải pháp sẽ có cơ hội nhận giải thưởng lên đến 300.000 USD bao gồm tiền mặt và các gói quyền lợi:

  • Cơ hội mở rộng thị trường và triển khai thí điểm giải pháp tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam. 
  • Cloud và trung tâm dữ liệu đến từ Viettel, AWS,…
  • Không gian làm việc chung và phòng thí nghiệm đến từ NIC, UP co-working space,…
  • Hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế uy tín
  • Truyền thông hình ảnh, thương hiệu trên các nền tảng quảng cáo khác nhau từ Meta, Goldsun Media Group,..

Đưa giải pháp của bạn nhân rộng khắp Việt Nam cùng VIC 2022, bạn đã sẵn sàng?

HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ: 31/03/2023
▪Đăng ký giải pháp ngay hôm nay tại:  https://bit.ly/NOPGIAIPHAP 
▪Xem thông tin chi tiết về chương trình tại:  https://vic.nic.gov.vn/

THÔNG TIN LIÊN HỆ
▪Ban tổ chức chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022
▪Email: vic@nic.gov.vn    
▪SĐT: (+84)987.417.373 (Mr. Linh)
▪SĐT: (+84)788.900.406 (Ms. Vân)

—————————
▪VIC 2022 – Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam thịnh vượng
▪Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge) là chương trình thường niên nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam (InnovateVN) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Tập đoàn Meta đồng tổ chức. 
▪Website: https://vic.nic.gov.vn
▪Facebook: https://www.facebook.com/VietnamInnovationChallenge 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vietnam-innovation-challenge/ 

 


ARE YOU READY FOR SPECIAL AWARDS AND OPPORTUNITIES ONLY AT THE VIETNAM INNOVATION CHALLENGES 2022?

The Vietnam Innovation Challenge 2022 is looking for the most potential innovative solutions and digital transformation. Coming to the challenge, individuals and businesses providing solutions will have the opportunity to receive prizes up to 300,000 USD  including cash and benefits packages:

  • Opportunities to expand markets and scale your solutions to major provinces and cities in Vietnam;
  • Cloud and data centers from Viettel, AWS, etc;
  • Co-working space and laboratories from NIC, UP co-working space, Sunwah Innovation, etc;
  • Technical support from international development organizations;
  • Promote images and brands on different advertising platforms from Meta, Goldsun Media Group, etc.

Bring your solution across Vietnam with VIC 2022, are you ready?

REGISTRATION DEADLINE: March 31st, 2023
▪Register for the solution today at: https://bit.ly/NOPGIAIPHAP 
▪See details about the program at: https://vic.nic.gov.vn/en  

CONTACT INFORMATION
▪The Organizer of the Vietnam Innovation Challenge 2022
▪Email: vic@nic.gov.vn   
▪Tel: (+84)987.417.373 (Mr. Linh)
▪Tel: (+84)788.900.406 (Ms. Van)

—————————
▪VIC 2022 – Innovation for a Prosperous Vietnam
▪Vietnam Innovation Challenge is an annual program within the framework of the Vietnam Innovation Initiative (InnovateVN) chaired by the Ministry of Planning and Investment, organized by the National Innovation Center (NIC) and the META Group.
Website: https://vic.nic.gov.vn
▪Facebook: https://lnkd.in/gqcnXkWF 
▪Linkedin: https://lnkd.in/gk4yfEhm